ԵՊԲՀ Գրադարան


Էլեկտրոնային դասագրքեր

Այսուհետ «Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի», «Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկայի», «Սիրտանոթային համակարգի հիմնադրույթների», «Մանկաբուժության», «Ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկայի», «Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկայի», «Շուրջատամնաբանություն» դասագրքերը հասանելի են էլեկտրոնային տարբերակով: